Alt om integration

Få aktuel viden og inspiration til dit arbejde med integration af flygtninge og indvandrere. Dansk Flygtningehjælps eksperter tilbyder rådgivning, materialer, kurser og konferencer for alle fagfolk.

Om os

Altomintegration.dk er din samlede indgang til Dansk Flygtningehjælps omfattende viden om arbejdet med integration af flygtninge og familiesammenførte, en viden der kommer fra vores eksperters lange og mange praktiske erfaringer. Arrangementer, publikationer med mere på hjemmesiden henvender sig til sagsbehandlere, socialrådgivere, sygeplejere og andre fagfolk, som arbejder professionelt med flygtninge eller familiesammenførte.

About us in English

Ligestillingskonference: Mellem normer og lovgivning

Ligestillingskonferencen er sat til d. 26. oktober.

Sæt kryds og tilmeld dig nu til early bird pris -  Det spændende program opdateres løbende, hold derfor øje med de sociale medier og her på hjemmesiden.

Konsulentydelser

Dansk Flygtningehjælps eksperter hjælper dig videre, når du har brug for et godt råd om flygtninge og integration.

Se alle

Konsulenterne fra Dansk Flygtningehjælp holder sig konstant ajour med den nyeste, praksisbaserede viden om arbejdet med flygtninge.

Når du kontakter Dansk Flygtningehjælp, får du en nøgtern rådgivning, som altid er seriøs og solidt funderet i praksis.

Gratis rådgivning om udsatte flygtninge

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge med traumer eller andre udsatte flygtninge, kan du få gratis rådgivning hos Center for Udsatte Flygtninge. Rådgivningen er målrettet fagpersoner, men er åben for alle. Vi hjælper dig med svar på de spørgsmål, du møder i din daglige kontakt med udsatte flygtninge.

Få hjælp til evaluering og analyse

Har du brug for viden om din indsats eller målgruppe? Så kontakt Center for Udsatte Flygtninge, der udarbejder kvantitative og kvalitative analyser, evalueringer og kortlægninger vedrørende flygtninge og integrationsindsatser.

Skræddersyede kurser

Vi skræddersyr ofte kurser til arbejdspladser, så I selv kan vælge datoer, tidspunkter samt hvordan kurset skal struktureres.

Se alle

Håndtering af midlertidighed

Vi skræddersyr dette kursus er til dig, der i dit arbejde skal informere borgere om repatriering eller møder borgere, som har svært ved at se perspektivet i integration, hvis ikke de kan blive i Danmark.

Traumatiserede i beskæftigelse

Dette kursus skræddersys til dig, der arbejder med beskæftigelse og ønsker at udvide sin viden om traumatiserede på arbejdsmarkedet.

Dagen bidrog til at vi fik en fælles forståelsesramme, et fælles sprog og en mere nuanceret tilgang til arbejdet med borgere, der er mærkede af traumatiske oplevelser eller er stressbelastede pga. eksil og vanskelige socioøkonomiske forhold.
Grethe Ahlmann Olesen, funktionsleder, Jobcenter Silkeborg.

Dansk Flygtningehjælp udbyder løbende skræddersyede kurser, så de passer til dig og din arbejdsplads

Arrangementer

Kurser, konferencer og webinarer giver dig aktuel og relevant viden og inspiration til dit arbejde med flygtninge.

Se alle

Konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv

Er du i et job, hvor udfordringer og måske konflikter kan opstå på baggrund af fx forskellige kulturelle eller religiøse opfattelser mellem dig som professionel og en borger eller et barn? På konflikt-håndteringskurset får du sat fokus på baggrund for og redskaber til at imødekomme og håndtere konflikter som en naturlig del af hverdagen.

Dansk Flygtningehjælps arrangementer er også en mulighed for at møde andre fagprofessionelle, der arbejder med integrationsopgaver.

Integration og interkulturalitet

4 dages efteruddannelse for professionelle der gennem deres job kommer i tæt kontakt med børn og familier med migrationsudfordringer, herunder eksilstress, traumatisering og kulturelle barrierer.

Publikationer

Download gratis hæfter, håndbøger med mere med effektive værktøjer til dit arbejde med integration.

Se alle

Dansk Flygtningehjælp udgiver løbende materialer med let tilgængelige metoder til arbejdet med flygtninge og integration. De fleste materialer er endda gratis.

Den med paragrafferne - lovgivningshåndbog

Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet har udgivet en håndbog om aktuelle regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte. Lovgivningen på området er omfattende og kompleks, og den bliver løbende ændret. Det er derfor væsentligt at kende de aktuelle paragraffer for at kunne etablere det bedst mulige tilbud inden for lovgivningens rammer.

Metodehåndbog om I-NET

I-NET er en behandlingsmetode udviklet til arbejdet med flygtningefamilier med traumer. I-NET er baseret på Narrativ EksponeringsTerapi.

Ambitionen med vores håndbøger og andre publikationer er at give fagprofessionelle, der arbejder med integration og flygtninge, nogle troværdige fakta og nogle håndgribelige værktøjer.