Konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv

Er du i et job, hvor udfordringer og måske konflikter kan opstå på baggrund af fx forskellige kulturelle eller religiøse opfattelser ml. dig som professionel og en borger eller et barn? På konflikthåndteringskurset får du sat fokus på baggrund for og redskaber til at imødekomme og håndtere konflikter som en naturlig del af hverdagen.

Beskrivelse

Konflikter ikke undgås, heller ikke når du arbejder med mennesker fra andre lande, hvor kultur, religion og familieforståelse kan spille en anden rolle end du er vant, og hvor opfattelser og fordomme kan blive afgørende. Derfor er det vigtigt at du kender mulige motiver og baggrunde hos de mennesker du møder. Konflikthåndteringskurset giver dig et teoretisk fundament i stress og traumer, samt grundlæggende viden om håndteringsmuligheder og forebyggelse af konflikter i interkulturelt perspektiv.

 

Program

På kurset arbejdes der med:

- Interkulturel kompetence og interkulturel kommunikation, som grundlag for at foregribe eller behandle hverdagens konflikter.

- Traumers betydning for konflikter.

- Op- og nedtrappende sprog.

- Pædagogiske metoder i konflikt håndtering

Kurset er sammensat af oplæg, øvelser og gruppedrøftelser. Gennem hele forløbet vil kursisternes eksempler komme i spil og kobles sammen med metoder til konflikthåndtering.

Kurset kan afholdes som et to-dages kursus, således at det er to halve dage frem for én hel dag. 

Kontakt

Konsulenter