Kollegial supervision i den frivillige indsats

Hvordan kan frivillige give den bedst mulige støtte til flygtninge og samtidig passe på sig selv og sine frivillige kolleger?

Beskrivelse

Når frivillige vælger at engagere sig i flygtningesagen får de ofte et indgående kendskab til flygtninges fortid og deres udfordringer i Danmark. Det kan være traumatiserende oplevelser fra krig eller flugt, men også mere alment menneskelige oplevelser.

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan frivillige kan give den bedst mulige støtte til de flygtninge, de er i kontakt med og samtidig passe på sig selv og sine frivillige kolleger. På kurset indføres deltagerne i væsentlig teori og viden om udsatte flygtninge, og præsenteres for metoder til erfaringsudveksling og kollegial supervision, der kan tages med i den daglige frivillige indsats for flygtninge.

Program

 

Eksempel på program:
- Præsentation af viden om udsatte flygtning og traumer, samt opmærksomhedspunkter i det frivillige arbejde med traumatiserede flygtninge

- Drøftelse af hvordan man kan passe på sig selv i det frivillige arbejde og hvilke oplevelser og historier fra det frivillige arbejde man kan dele uden at overskride sin tavshedspligt

- Præsentation og praktiske øvelser af metoder til erfaringsudveksling og kollegial supervision

 

 

Kontakt

Konsulenter