Frivillige og integrations-lovgivningen

Lovgivningen på integrations- og udlændingeområdet er stor, kompleks og ændres løbende. Det er krævende at holde sig opdateret for de fleste. På dette kursus gives en introduktion til den del af lovgivningen, som er relevant for frivillige at kende til.

Beskrivelse

Når I vælger at involvere frivillige som et supplement til det fagprofessionelle integrationsarbejde, bør I sikre jer at få mest ud af den ressource, den frivillige indsats rummer. Det er i den forbindelse altafgørende at frivillige er klædt på til opgaven – fagligt såvel som personligt. 

I 20 år har Dansk Flygtningehjælp understøttet, supporteret og opkvalificeret de i dag ca. 8.000 frivillige, som udgør Dansk Flygtningehjælps frivillignetværk i Danmark. Det giver os en unik og specialiseret viden og erfaring om målgruppen og de udfordringer, det frivillig integrationsarbejde rummer.  

På dette kursus får deltagerne en status på integrationsområdet og bliver opdateret på de vilkår, som gør sig gældende for flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark. Deltagerne får også kendskab til de seneste relevante ændringer af integrations- og udlændingelovgivningen.  

 

Program

Kontakt

Konsulenter