Flygtninge med traumer og den frivillige støtte

Hvad er traumer og hvordan kan frivillige være en afgørende støtte for flygtninge med traumer?

Beskrivelse

Mange af de flygtninge, der kommer til Danmark, har voldsomme oplevelser med sig i bagagen. De flygter fra områder med krig, organiseret vold og et totalitært styre. Derudover har mange været på en længerevarende og ofte farefuld flugt for at nå til Danmark. Nu lever de i eksil i et land med en ny kultur, et nyt sprog og en fundamentalt ændret livssituation.

Det anslås, at mellem 30 og 45 procent af de flygtninge, der opholder sig i Danmark, er ramt af traumer. Men hvad vil det sige at leve med traumer? Og hvordan kan frivillige støtte denne gruppe af flygtninge?

 

Program

På dette kursus har vi fokus på viden om udsatte flygtninge. Gennem oplæg og dialog vil deltagerne få indblik i, hvad PTSD er, hvordan de typiske reaktioner på lidelsen er, og hvordan det er at leve med den. Oplægsholderen vil give konkrete forslag til, hvordan frivillige kan tackle reaktioner på PTSD, og være med til at støtte denne særligt udsatte gruppe af flygtninge.  

Kontakt

Konsulenter