Dilemmaer i den frivillige indsats for flygtninge

En frivillig er i kontakt med en syrisk mand. Han fortæller, at han har fået afslag på at få forlænget sin opholdstilladelse. Han har fået besked om, at han skal forlade Danmark om to uger. Selv mener han, at det vil være farligt for ham at vende tilbage til hjemlandet, da han ved, at flere af hans familiemedlemmer for nylig er blevet arresteret og derefter ”forsvundet”. Hvordan bør den frivillige forholde sig?

Beskrivelse

På dette kursus bliver deltagerne præsenteret for eksempler på dilemmafyldte situationer, som kan opleves i det frivillige arbejde med flygtninge. Oplægsholderen giver gode råd til, hvordan disse håndteres inden for gældende lov samt et etisk og værdimæssigt rammesæt.

På kurset får deltagerne også mulighed for at diskutere konkrete situationer, som de enten selv har oplevet i forbindelse med deres frivillige indsats med flygtninge eller har hørt andre fortælle om.

Når I vælger at involvere frivillige som et supplement til det fagprofessionelle integrationsarbejde, bør I sikre jer at få mest ud af den ressource, den frivillige indsats rummer. Det er i den forbindelse altafgørende at frivillige er klædt på til opgaven – fagligt såvel som personligt. 

I 20 år har Dansk Flygtningehjælp understøttet, supporteret og opkvalificeret de i dag ca. 8.000 frivillige, som udgør Dansk Flygtningehjælps frivillignetværk i Danmark. Det giver os en unik og specialiseret viden og erfaring om målgruppen og de udfordringer, det frivillig integrationsarbejde rummer.  

Program

Kurset skræddersys efter jeres ønsker. 

Kontakt

Konsulenter