Børn med traumer i folkeskolen

Skolen har en særlig rolle i integration og inklusion af børn med flugtbaggrund i det danske samfund. Samtidig kan lærere og pædagoger opleve sig udfordret af opgaven, særligt i situationer, hvor børnene udviser uventede reaktioner eller der er mistanke om belastende oplevelser i familien. FROSSD-modellen tager afsæt i arbejdet med børn med flugtbaggrund.

Beskrivelse

FROSSD-modellen tager afsæt i arbejdet med børn med flugtbaggrund. Modellen er lavet til brug i skoler på alle klassetrin, hvor de enkelte elementer i modellen kan bidrage til, at teamet omkring klassen, sikrer størst mulig sikkerhed og forudsigelighed i hverdagen. Modellen omfatter forældresamarbejde, relationers betydning for arbejdet med børn med flugtbaggrund, organisering og strukturering af skoledagen, samt sproglige og didaktiske overvejelser.

Modellen taler ind i narrative og neuroaffektive metoder, som sammen med modellen gennemgås på kurset. 

Program

Eksempel på program:

08.30 – 09.00

Morgenmad

09.00 – 10.30

Grundlæggende traumeviden, samt traumers betydning for børn i familien og i skolen. Præsentation af FROSSD. Forældresamarbejde

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.45

Forældresamarbejde fortsat. Relation

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 13.30

Organisering. Struktur

13.30 – 13.45

Pause med øvelse

13.45 – 14.50

Sprog. Didaktik

14.50 – 15.00

Afrunding og tak for i dag

Kontakt

Konsulenter