Skræddersyede kurser

Vi skræddersyr ofte kurser til arbejdspladser, så I selv kan vælge datoer, tidspunkter samt hvordan kurset skal struktureres. Se herunder idéer til kurser og arrangementer eller kontakt Mette Fenger på 6029 9573 eller mette.fenger@drc.ngo

Webinar: skræddersyet til jer?

 • webinar
 • flygtninge
 • rådgivning
 • undervisning

Brug for et skræddersyet webinar hos jer? Det imødekommer vi gerne, da vi stadigvæk gerne vil dele vores viden og ekspertise.

Håndtering af midlertidighed

 • integration
 • flygtninge
 • midlertidighed

Dette kursus er til dig, der i dit arbejde skal informere borgere om repatriering eller møder borgere, som har svært ved at se perspektivet i integration, hvis ikke de kan blive i Danmark.

Børn med traumer i folkeskolen

 • flygtninge
 • familier

Skolen har en særlig rolle i integration og inklusion af børn med flugtbaggrund i det danske samfund. Samtidig kan lærere og pædagoger opleve sig udfordret af opgaven, særligt i situationer, hvor børn…

Konflikthåndtering i interkulturelt perspektiv

 • konflikthåndtering

Er du i et job, hvor udfordringer og måske konflikter kan opstå på baggrund af fx forskellige kulturelle eller religiøse opfattelser ml. dig som professionel og en borger eller et barn? På konflikt…

Forældre i dansk kontekst

 • Opdragelse
 • teenager
 • kursus

Forældre som kommer til Danmark oplever ofte usikkerhed, i forhold til den forskel der kan være, på at opdrage børn og teenagere i Danmark og andre steder i verden. Samtidig har nogle familier oplevel…

Traumatiserede i beskæftigelse

 • traumer
 • beskæftigelse

Mangler I viden om traumatiserede på arbejdsmarkedet? I efteråret 19 afholdt vi denne temadag i Silkeborg, som vi gerne holder hos jer – den kan skræddersys efter jeres behov.

Oplæg og kurser om udsatte og traumatiserede flygtninge

 • oplæg
 • kurser
 • traumer
 • udsatte

Center for Udsatte Flygtninge er eksperter i flygtninges psykosociale situation. Bestil et skræddersyet oplæg eller kursus for nyeste viden og redskaber til arbejdet med udsatte flygtninge og flygtnin…

Kollegial supervision i den frivillige indsats

 • frivillige
 • kursus

Hvordan kan frivillige give den bedst mulige støtte til flygtninge og samtidig passe på sig selv og sine frivillige kolleger?

Flygtninge med traumer og den frivillige støtte

 • frivillige
 • kursus
 • traumer

Hvad er traumer og hvordan kan frivillige være en afgørende støtte for flygtninge med traumer?

Når sproget er en barriere

 • andetsprog
 • dansk
 • borgere
 • kommunikation

Hvad gør man, når sproget er en barriere for at en ansat fungerer godt på en arbejdsplads, eller når sproget er en barriere for, at tosprogede elever lærer noget i skolen? Hvad gør man, når sproget s…

Frivillige og integrations-lovgivningen

 • frivillige
 • kursus
 • lovgivning

Lovgivningen på integrations- og udlændingeområdet er stor, kompleks og ændres løbende. Det er krævende at holde sig opdateret for de fleste. På dette kursus gives en introduktion til den del af lovgi…

Dilemmaer i den frivillige indsats for flygtninge

 • dilemma
 • kursus
 • frivillige

En frivillig er i kontakt med en syrisk mand. Han fortæller, at han har fået afslag på at få forlænget sin opholdstilladelse. Han har fået besked om, at han skal forlade Danmark om to uger. Selv mener…