Flygtninges mentale sundhed

Version okt 2016

Flygtninge har ofte haft voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten, som har sat dybe spor og præger deres liv i lang tid efter. Belastende omstændigheder før, under og efter flugten kan påvirke deres helbred på både kort og lang sigt. Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner.

Download

Flygtninges mentale sundhed