Den med paragrafferne - lovgivningshåndbog

Version feb 2020

Håndbog med aktuelle regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte. Lovgivningen på området er kompleks og ændres løbende. Det er derfor væsentligt at kende de aktuelle paragraffer og regler for at kunne etablere det bedst mulige tilbud inden for lovgivningens rammer. Det kan også være relevant at kende til de meste centrale regler, hvis man som frivillig eller pårørende skal give den rette støtte og hjælp til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, der finder det udfordrende at navigere i det danske system.

Download

Den med paragrafferne - Februar 2020