Arbejdets betydning for flygtninge med traumer

Version okt 2011

Medarbejdere i jobcentre, aktiveringstilbud og sprogskoler kan opleve, at det er en udfordring at arbejde beskæftigelsesrettet med traumatiserede flygtninge. I denne forskningsregistrant udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge kan man læse, hvad forskningen siger om flygtninge med traumer og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Eksempelvis viser flere studier, at de flygtninge, som er i arbejde, har et bedre psykisk helbred og et lavere symptomniveau end dem, der ikke arbejder.

Download

Arbejdets betydning for flygtninge med traumer