Materialer

Download Dansk Flygtningehjælps hæfter og håndbøger med effektive værktøjer til dit arbejde med integration af flygtninge og familiesammenførte. Materialerne handler om metoder, fakta og regler, og de er naturligvis gratis.

123123

 • test
 • flygtninge

ererer

25 spørgsmål & svar om flygtninge

 • håndbog
 • flygtninge
 • fakta

Hvor mange flygtninge er der i Danmark? Og i verden? Hvorfor tager Danmark imod flygtninge? Og hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer? Flygtninge har været et tilbagevende emne i den poli…

COVID-19: Hvis du er i kontakt med udsatte flygtninge

 • gode råd
 • covid-19
 • traumer
 • flygtninge
 • corona

Hvilke gode råd kan man give flygtninge med traumer ift. at tackle coronavirus-situationen? Center for Udsatte Flygtninge har spurgt Marianne Badstue, der er fagchef i Børn & Familie-afdelingen i…

Den med paragrafferne - lovgivningshåndbog

 • håndbog
 • lovgivning

Håndbog med aktuelle regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte. Lovgivningen på området er kompleks og ændres løbende. Det er derfor væsentligt at kende de a…

Om kønsligestilling i arbejdet med integration af flygtninge

 • notat
 • flygtninge
 • integration
 • ligestilling
 • kvinder
 • beskæftigelse
 • social kontrol

Spørgsmål om kvinder, køn og ligestilling er i fokus på det integrationsfaglige felt. Det handler bl.a. om beskæftigelse, kønsroller og negativ social kontrol. Center for Udsatte Flygtninge har lavet…

Frivillige i sprogtilegnelse – for organisationer

 • håndbog
 • frivillige
 • sprog

Værktøjskassen for organisationer er nu tilgængelig med praksisnær viden om, hvordan organisationer kan skabe gode rammer for frivilliges støtte til sprogtilegnelse i og uden for klasselokalet. Desude…

Frivillige i sprogtilegnelse - for frivillige

 • håndbog
 • sprog
 • frivillig

Værktøjskassen for frivillige er nu tilgængelig med praksisnær viden om, hvordan frivillige kan støtte sprogtilegnelse i og uden for klasselokalet. Materialet er udviklet af Lærdansk og partnere fra Ø…

Frivillige i sprogtilegnelse - for undervisere

 • håndbog
 • sprog
 • frivillig

Frivillige bidrager til sprogtilegnelse som samtalepartnere og lektiehjælpere på alle landets sprogcentre, men hvordan inddrages frivillige på en god måde? Værktøjskassen for undervisere er nu tilgæng…

Information om ny lovgivning

 • Hæfte
 • lovgivning
 • flygtninge
 • integration

Midlertidighed, hjemsendelse, integration? Der er blevet sagt meget om den nye lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet – udmøntningen af det såkaldte ’paradigmeskifte’. Men hvad er egentlig o…

Effekter af lave ydelser til flygtninge

 • notat
 • beskæftigelse
 • integrationsydelse
 • flygtninge

Hvad ved vi om effekterne af den lave integrationsydelse? Dette temanotat - udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge - sammenfatter den seneste viden og forskning om effekter af lave ydelser til fl…

Materialer fra landsdækkende netværksmøde 28. marts 2019

 • præsentation
 • netværk
 • praktikere

Hent præsentationer og materialer fra det landsdækkende netværksmøde 28.marts 2019. Arrangementet er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp Integration, LG Insight og Styrelsen for International R…

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge

 • rapport
 • beskæftigelse
 • traumer

Find ny inspiration til effektive beskæftigelsesrettede indsatser for sårbare og traumatiserede flygtninge baseret på omfattende research og kortlægning af best practice i Norden. Rapporten er finansi…

Metodehåndbog om I-NET

 • håndbog
 • traumer
 • behandling

I-NET er en behandlingsmetode udviklet til arbejdet med flygtningefamilier med traumer. I-NET er baseret på Narrativ EksponeringsTerapi.

At opleve krig og flugt

 • folder
 • traumer
 • flygtninge

Folderen beskriver nogle af de reaktioner, man kan opleve efter krig og flugt. Og den giver nogle enkle råd til, hvordan man kan håndtere det, og hvor man kan få hjælp. Folderen, som er udarbejdet…

Flygtninges mentale sundhed

 • notat
 • traumer
 • sundhed

Flygtninge har ofte haft voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten, som har sat dybe spor og præger deres liv i lang tid efter. Belastende omstændigheder før, under og efter flugten kan p…

Sådan hjælper du et barn med traumer

 • folder
 • børn & unge
 • flygtningeforældre

Folderen 'Sådan hjælper du et barn med traumer' informerer om, hvad traumer er, og giver gode råd til, hvordan man kan støtte et barn, der er berørt af traumer. Folderen er henvendt til flygtningeforæ…

Flygtningebørn i dagtilbud og skole

 • håndbog
 • børn & unge

Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet nogle håndbøger om modtagelse af flygtningebørn i dagtilbud og skoler. Håndbøgerne er målrettet personale i dagplejen, daginstitutioner, folkeskolen sam…

Traumatiserede flygtninge i sprogundervisningen

 • håndbog
 • dansk
 • sprogundervisning
 • traumer

En guide til undervisning af flygtninge berørt af traumer - udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Lærdansk.

Arbejdets betydning for flygtninge med traumer

 • rapport
 • traumer
 • beskæftigelse

Medarbejdere i jobcentre, aktiveringstilbud og sprogskoler kan opleve, at det er en udfordring at arbejde beskæftigelsesrettet med traumatiserede flygtninge. I denne forskningsregistrant udarbejdet af…