2 dages kursus om sundhed, sygdom og samtalen. Udskydes

Vi har samlet en række spændende og erfarne undervisere og sammensat dage med en god blanding af oplæg, øvelser og debat. Temaerne er kultur og sygdomsopfattelser, sundhedsformidling og helbredsproblematikker blandt flygtninge og indvandrere. Uanset om du arbejder på Jobcenter, som familiekonsulent, mentor, i sundhedsvæsenet, sprogskole eller andet sted, hvor du møder flygtninge og indvandrere gennem dit job, så kan disse to kursusdage være relevante for dig.

Baggrund

Flygtninge og familiesammenførte er ofte mærket af de oplevelser, de har gennemlevet i hjemlandet, fra deres flugt og de omvæltninger deres liv har taget. Samtidig er der specifikke udfordringer og stress-faktorer forbundet med en tilværelse i eksil.

Flygtninge og deres familier kan være berørt af traumer, deres helbred kan være udfordret af tortur og nedslidende fysisk arbejde, og nogle er mærket af mange fødsler. Adskillige har ikke haft adgang til et fungerende sundhedsvæsen, og adgangen til sundhed i Danmark kan ligeledes være en udfordring. Den nye tilværelse i Danmark er ofte præget af knappe ressourcer, sproglige udfordringer og mangel på netværk.

For at kunne sikre ligebehandling og bedst mulig støtte eller behandling, er det nødvendigt med interkulturelle kompetencer og specifik viden om forskellige opfattelser af f.eks. sygdom og sundhed. 

 

 

Tid og sted

28 apr 2020

Dansk Flygtningehjælp, Aarhus
Olof Palmes Allé 35
8200 Aarhus N

Tilmelding

Pris: 1 200 kroner per person

Start tilmelding

På scenen

Program

Den 28. april og den 5. maj 2020

Programmet er ikke endeligt, så der kan forventes ændringer

Begge dage starter kl. 9.00 med morgenmad og programmet starter kl. 9.30

Der vil være frokost fra  ca. 12.15-12.45

Begge dage slutter kl. 15.00

Dagene består af oplæg med debat og øvelser imellem.

Dag 1: Kultur, sprog og sygdomsopfattelser

09.00-09.30: Morgenmad

09.30-09.40: Velkomst

09.40-10.30: Oplæg ved Purnima Erichsen, læge - Om etniske minoritetskvinders sundhed, trivsel og udfordringer desangående

10.30-10.45: Pause

10.45-12.15: Oplæg og casearbejde ved Lene Svendsen Borra, sygeplejerske og Master i Public Health – Sundhedsfremme, egen omsorg og livsstilssygdomme

12.15-12.45: Frokost

12.45-13.45: Oplæg ved Jette Thulin, konsulent – Formidling og samtale når traumer er en barriere

13.45-14.00: Pause

14.00-15.00: Oplæg ved Andreas Gadeberg Nielsen, antropolog - Sygdomsforståelser og åndetro blandt muslimske migranter

Dag 2: Formidling og Samtale om sygdom, helbred og sundhed

Oplæg ved Nadia El-Gendi, kandidat i pædagogisk antropologi, free lance konsulent – Samtalen om helbred og beskæftigelse

Oplæg ved Amneh Hawwa, læge - Erfaringer fra mange års arbejde, som læge i Danmark med etniske minoriteter bl.a. i Tingbjerg, hvor Amneh har klinik

Oplæg ved Dina Elsenoussy, kulturmedarbejder og Sundhedsvejleder hos Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri – Samtalen om kost og sundhed