Webinar: Ny inspiration til arbejdet med traumatiserede

Integrationsnet er organisationscertificerede i den neurosekventielle tilgang, foreløbigt som de eneste i Danmark. Vi arbejder med den neurosekventielle tilgang i alle vores indsatser for børn, unge og familier. Det gør vi for at skabe et trygt udgangspunkt for flygtninge med traumer, der kan fungere som springbræt til positiv udvikling og en plads i samfundet og på arbejdsmarkedet. Begrænset antal pladser

Baggrund

Den neurosekventielle tilgang bygger på en forståelse af, at hjernen udvikles i sekvenser, hvor de højere kognitive lag har udviklet sig som
overbygninger på lavere, ældre lag af hjernen. Ved voldsomme hændelser kan den kognitive del af hjernen ’lukke ned’, og de ældre dele af hjernen kan tage over og skabe store problemer med at fungere i en almindelig hverdag.

Tid og sted

16 apr 2020

Webinar

Tilmelding

Arrangementet er gratis

Start tilmelding

På scenen

Program

Webinaret starter kl. 13 og slutter kl. 13.30. 

Når du har tilmeldt dig, så modtager du et link før webinaret starter, som skal bruges for at komme på webinaret.