Neurosekventiel musikpædagogik

Musikken er interkulturel og kan påvirke følelser og sansninger; glæde, sorg, nærvær, beroligelse mv. Musikken har vist sig at have en positiv effekt i det pædagogiske arbejde med børn og voksne, som er påvirket af oplevelser fra krig og flugt. Når det kombineres med viden og aktiviteter fra neurosekventiel tilgang, opnår man et solidt pædagogisk redskab til arbejdet med mennesker med flugtbaggrund.

Baggrund

Er du pædagog, lærer, familiebehandler eller arbejder du på anden måde med mennesker, som kunne have brug for redskaber til at forbedre søvn, dæmpe arousal eller øge den fysiske aktivitet mv., så bliver du på dette kursus introduceret for grundlæggende teori i den neurosekventielle tilgang, traumers betydning for udvikling og trivsel, samt en fyldig værkstøjkasse med musiske aktiviteter til brug i dit arbejde.

Tid og sted

12 maj 2020

Integrationsnet
Olof Palmes Allé 35
8200 Aarhus N

Tilmelding

Pris: 1 050 kroner per person

Start tilmelding

På scenen

Program

8:30 – 9:00    

Morgenmad

9.00-10.30

Morgensang 😊 Oplæg om traumers betydning for børn og voksne, samt symptomer og reaktioner.

10:30 – 10:45

Bevægelse og sang

10:45 – 11:00

PAUSE

11:30 – 13:00

Neurosekventiel teori og en trommeøvelse

13:00 – 13:30

FROKOST

13:30 – 14:30

Musikken som redskab teori og praksis med øvelser

14:30 – 14:45

PAUSE

14:45 – 15:15

Musikken som redskab teori og praksis med øvelser

15:15 – 15:30

Afrunding og tak for i dag

Det er ikke en forudsætning at man kan spille og synge, men en fordel at komme i tøj, hvor der er plads til bevægelse.