Kurser og konferencer

Dansk Flygtningehjælp arrangerer kurser og konferencer, hvor du får aktuel viden og inspiration til dit arbejde med integration af flygtninge og familiesammenførte. Du møder også andre fagfolk, der arbejder med nogle af de samme udfordringer som dig. Kontakt os endelig, hvis du ønsker at sammensætte et kursusprogram eller hvis du ikke kan på nedenstående dato. Kontakt Mette Fenger på mette.fenger@drc.ngo eller på 6029 9573.

Webinar: Inspiration til arbejdet med kvindelige flygtninge

15 apr 2020

Andelen af kvindelige flygtninge i beskæftigelse er markant lavere end andelen af mandlige flygtninge. Det er en af grundene til, at køn og ligestilling har været et centralt tema i integrationsindsat…

Webinar: Ny inspiration til arbejdet med traumatiserede

16 apr 2020

Integrationsnet er organisationscertificerede i den neurosekventielle tilgang, foreløbigt som de eneste i Danmark. Vi arbejder med den neurosekventielle tilgang i alle vores indsatser for børn, unge o…

2 dages kursus om sundhed, sygdom og samtalen. Udskydes

28 apr 2020

Aarhus N

Vi har samlet en række spændende og erfarne undervisere og sammensat dage med en god blanding af oplæg, øvelser og debat. Temaerne er kultur og sygdomsopfattelser, sundhedsformidling og helbredsproble…

Neurosekventiel musikpædagogik

12 maj 2020

Aarhus N

Musikken er interkulturel og kan påvirke følelser og sansninger; glæde, sorg, nærvær, beroligelse mv. Musikken har vist sig at have en positiv effekt i det pædagogiske arbejde med børn og voksne, som…