Kurser, konferencer og webinarer

Dansk Flygtningehjælp arrangerer kurser, konferencer og webinarer, hvor du får aktuel viden og inspiration til dit arbejde med integration af flygtninge og familiesammenførte. Til vores arrangementer vil du få mulighed for at møde andre fagfolk, der arbejder med nogle af de samme udfordringer som dig. Se tilmelding på det arrangement. Kontaktperson Mette Fenger: mette.fenger@drc.ngo / 6029 9573

Webinar-video om arbejdet med kvindelige flygtninge

15 apr 2020

Andelen af kvindelige flygtninge i beskæftigelse er markant lavere end andelen af mandlige flygtninge. Det er en af grundene til, at køn og ligestilling har været et centralt tema i integrationsindsat…

Webinar: Udsatte flygtninge efter corona

02 sep 2020

Center for Udsatte Flygtninge afholder gratis webinar om arbejdet med udsatte flygtninge. Webinaret introducerer kort til lovgivning og rammer for flygtninges liv i Danmark og kommer omkring betydning…

Webinar: Udsatte flygtninge efter corona, børn & unge

02 sep 2020

Center for Udsatte Flygtninge afholder gratis webinar om arbejdet med udsatte flygtninge. Webinaret introducerer kort til lovgivning og rammer for flygtninges liv i Danmark og kommer omkring betydning…

Konference: Ligestilling blandt etniske minoriteter

26 okt 2020

Odense

Konferencen sætter følgende spørgsmål til debat: Hvem har ansvar for at fremme ligestilling og hvordan? Kan man påvirke normer, når der ikke er tale om lovbrud og er det i orden at blande sig i fami…