Gratis tilbud om uddannelse af sprogmakkere

Det er ikke altid sprogindlæringen for en igu-ansat på en arbejdsplads går af sig selv, og det er ikke altid let at vide, hvad arbejdspladsen kan gøre for at understøtte sprogtræningen. Derfor tilbyder ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration” (SIRI) i samarbejde med sprogcentrene Lærdansk, som er en del af DRC Dansk Flygtningehjælp, en uddannelse af sprogmakkere til igu-ansatte.

Beskrivelse

Sprogmakker. Hvad er det?

En sprogmakker er en dansktalende kollega på en virksomhed med en eller flere igu-ansatte, der støtter og vejleder den igu-ansatte i sproglige sammenhænge og hjælper med at styrke og træne sproget. Formålet er at gavne både virksomhed, kollegaer og arbejdsfællesskab samt skabe bedre opgavevaretagelse.

Sprogmakkerkurset holdes som et heldagskursus flere steder i landet. Inden kurset modtager deltagerne tre korte film som forberedelse til kursusdagen. Efter kurset har sprogmakkerne adgang til en hotline, hvor de kan få hjælp og drøfte udfordringer. Kurset er gratis og afholdes af erfarne sproglærere fra Lærdansk.

Kommende kurser

Odense den 27. maj 2020 - tilmeld dig her

Ringsted den 10. juni 2020 - tilmeld dig her

Aarhus den 18. juni 2020 - tilmeld dig her

I efteråret 2020 planlægger vi kursusdage i Nordjylland og Midtjylland samt i Hovedstadsområdet.

Hvis din virksomhed har flere igu-ansatte og derfor behov for flere sprogmakkere, kan vi holde et kursus på virksomheden. Det kan også være, at din virksomhed kan stille et hold sammen med nabovirksomhederne. Vi har ikke en fast bundgrænse for antal deltagere, så kontakt os gerne for en snak om mulighederne.

Hent programmet

Kontakt

Konsulenter

Baggrund

Sprogmakker. Hvad er det?

En sprogmakker er en dansktalende kollega på en virksomhed med en eller flere igu-ansatte. Sprogmakkeren støtter og vejleder i sproglige sammenhænge og styrker dermed den igu-ansattes mulighed for at indgå i faglige og sociale sammenhænge på arbejdspladsen.

Formålet er at gavne både virksomhed, kollegaer og arbejdsfællesskab samt skabe bedre opgavevaretagelse. Det er derfor centralt, at sprogmakkeren har lyst til at arbejde med og forstå mennesker fra en anden kultur og medvirke til at forbedre igu-kollegaens sproglige kompetencer. Uddannelsen til sprogmakker vil på en lettilgængelig og involverende måde opkvalificere til opgaven.

Sprogmakkerkurset holdes som et heldagskursus flere steder i landet. Inden kurset modtager deltagerne tre korte film som forberedelse til kursusdagen. Efter kurset har sprogmakkerne adgang til en hotline, hvor de kan få hjælp og drøfte udfordringer. Kurset er gratis og afholdes af erfarne sproglærere fra Lærdansk.