Gratis rådgivning om udsatte flygtninge

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge med traumer eller andre udsatte flygtninge, kan du få gratis rådgivning hos Center for Udsatte Flygtninge. Rådgivningen er målrettet fagpersoner, men er åben for alle. Vi hjælper dig med svar på de spørgsmål, du møder i din daglige kontakt med udsatte flygtninge.

Beskrivelse

Center for Udsatte Flygtninge hjælper med afdækning af problematikker gennem samtale og sparring om faglige tilgange og handlemuligheder. Vi informerer om forebyggelses-, udrednings- og henvisningsmuligheder samt om særlige forløb indenfor undervisning og beskæftigelse. Derudover svarer vi på spørgsmål om lovgivning med mere. Medarbejdere ved Center for Udsatte Flygtninge har tavshedspligt om alle personrelaterede spørgsmål. Rådgivningen henvender sig især til sagsbehandlere, sundhedsplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, frivillige og PPR-medarbejdere. Flygtninge og deres pårørende kan også selv få vejledning hos os, lige som studerende og privatpersoner er velkomne.

Kontakt

Konsulenter

Baggrund

Center for Udsatte Flygtninge er Dansk Flygtningehjælps videnscenter om integration og rehabilitering. Vi har mange års erfaring med psykosociale og beskæftigelsesrettede indsatser for flygtninge. Det er vigtigt, at udsatte flygtninge modtager den rette støtte i tide og ikke falder ned mellem stolene. Her kan rådgivning, viden og sparring være vigtigt. Vores rådgivning fokuserer på ressourcer hos den enkelte flygtning og dennes omgivelser, og den tilbyder vejledning i, hvordan ressourcerne bedst kan understøttes.