Evaluering og analyse

Har du brug for viden om din indsats eller målgruppe? Så kontakt Center for Udsatte Flygtninge, der udarbejder kvantitative og kvalitative analyser, evalueringer og kortlægninger vedrørende flygtninge og integrationsindsatser.

Beskrivelse

Center for Udsatte Flygtninge kan hjælpe dig med at tilrettelægge og udføre din evaluering eller undersøgelse. På baggrund af vores indgående kendskab til flygtninge- og integrationsområdet udarbejder vi undersøgelsesdesigns, indsamler data via litteraturstudier, surveys, kvalitative interviews eller fokusgrupper, udfører analyse og formidler resultater med et skarpt blik for modtagerne.

Kontakt

Konsulenter

Baggrund

For at kunne levere effektive indsatser på integrationsområdet, er det nødvendigt at have viden om sin målgruppe, dokumentationen i orden og kendskabet til virkningen på plads. Center for Udsatte Flygtninge er Dansk Flygtningehjælps videnscenter om integration og udsatte flygtninge. Vores rådgiverne har mange års erfaring med kvantitative og kvalitative analyser, evalueringer og studier på flygtninge- og integrationsområdet. Af nylige projekter har vi eks. evalueret MindSpring-grupper for flygtningebørn samt kortlagt og vurderet beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge i Norden.