Konsulentydelser

Dansk Flygtningehjælps konsulenter er eksperter i integration og hjælper dig videre, når du har brug for et godt råd om integration af flygtninge og familiesammenførte. Rådgivningen omfatter emner som frivillige, traumer, sprog, lovgivning med mere.

Gratis rådgivning om udsatte flygtninge

 • gratis
 • rådgivning
 • udsatte
 • traumer

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge med traumer eller andre udsatte flygtninge, kan du få gratis rådgivning hos Center for Udsatte Flygtninge. Rådgivningen er målrettet fagpersoner, men er åben for…

Evaluering og analyse

 • evaluering
 • analyse
 • kvantitativ
 • kvalitativ

Har du brug for viden om din indsats eller målgruppe? Så kontakt Center for Udsatte Flygtninge, der udarbejder kvantitative og kvalitative analyser, evalueringer og kortlægninger vedrørende flygtninge…

Trænger din arbejdsplads til en sprogpolitik?

 • dansk
 • andetsprog
 • arbejde
 • sprogpolitik
 • uddannelse

Er I enige om hvilke sprog, I taler i skolen eller på arbejde og hvornår? Hvornår taler man fx dansk og hvornår taler man et andet sprog? Er skriftlig kommunikation altid på dansk eller på flere sprog…

Gratis tilbud om uddannelse af sprogmakkere

 • sprogmakker
 • igu
 • sprog
 • dansk
 • andetsprog

Det er ikke altid sprogindlæringen for en igu-ansat på en arbejdsplads går af sig selv, og det er ikke altid let at vide, hvad arbejdspladsen kan gøre for at understøtte sprogtræningen. Derfor tilbyde…